Oznam: detské ihrisko pri ZŠ

Oznam: detské ihrisko pri ZŠ
Vážení rodičia, ktorí využívate detské ihrisko pri ZŠ !
 
Vedenie ZŠ a Rada Rodičovského združenia vás týmto chce požiadať, aby ste vo zvýšenej miere dbali o udržiavanie šmýkačiek, hojdačiek a ostatného vybavenia detského ihriska. Opätovne totiž došlo k ich poškodeniu, čím vznikajú Rodič. združeniu zbytočné náklady na opravu. Myslíme si, že je v záujme nás všetkých, aby sme si detské ihrisko chránili, aby mohlo naďalej slúžiť svojmu účelu. Iba pripomíname, že každý rodič/občan, ktorý chce ihrisko využívať, si môže v ZŠ zakúpiť kľúč. Ak odchádza z ihriska posledný, je povinný ho uzamknúť. 
 
ZŠ Rozhanovce
 
pridané 28.9.2017
Ďakujeme za pochopenie.Vážení rodičia, ktorí využívate detské ihrisko pri ZŠ !
 
Vedenie ZŠ a Rada Rodičovského združenia vás týmto chce požiadať, aby ste vo zvýšenej miere dbali o udržiavanie šmýkačiek, hojdačiek a ostatného vybavenia detského ihriska. Opätovne totiž došlo k ich poškodeniu, čím vznikajú Rodič. združeniu zbytočné náklady na opravu. Myslíme si, že je v záujme nás všetkých, aby sme si detské ihrisko chránili, aby mohlo naďalej slúžiť svojmu účelu. Iba pripomíname, že každý rodič/občan, ktorý chce ihrisko využívať, si môže v ZŠ zakúpiť kľúč. Ak odchádza z ihriska posledný, je povinný ho uzamknúť. 
Ďakujeme za pochopenie.