Oznam: kominárske služby

Kominárstvo - Ľubomír Kostovčík oznamuje občanom, že v priebehu budúceho týždňa od 25.02.2019 bude v obci Rozhanovce prevádzať kontrolu a čistenie komínov.

Podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 314/2004 Z. z. o ochrane pred požiarmi je každý občan - majiteľ rodinného domu povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.

Kontrolu a čistenie komínov je oprávnený vykonávať kominár. Podľa § 61 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 314/2004 Z. z. o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe (občanovi) za nezabezpečenie čistenia komína uložená pokuta do výšky 100 €. Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. sa minimálne raz za 12 mesiacov majú čistiť aj komíny, na ktoré sú napojené spotrebiče na plynné palivo.

Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína v rodinnom dome je 8 €.

Telefonický kontakt - p. Kostovčík - 0907926400

 

pridané 21.2.2019