Oznam: kontajnery

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že od 04.04.2018 budú postupne od ulice Robotníckej po celej obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. 

Upozorňujeme občanov, že do veľkokapacitných kontajnerov nie je určený drobný stavebný odpad, objemný odpad, pneumatiky, kovový odpad, elektrické spotrebiče a nebezpečný odpad.

 

pridané 3.4.2018