Oznam: kontrola elektrickej siete

Oznam: kontrola elektrickej siete

Súkromná spoločnosť, bude týchto dňoch v našej obci vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov ktoré sú v správe VSD a.s. Košice. Spoločnosť Elektro KLEMO s.r.o. vykonáva revízie z poverenia VSD a.s. Košice na základe podpísanej zmluvy. Tieto práce sú pre občanov bezplatné! Nakoľko sa odberné miesta nachádzajú aj na súkromných pozemkoch odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi nevyhnutný prístup k meradlu a k poistkovej skrinke HDS. Počas výkonu prevádzania OPOS – revízií elektromerov nebude dodávka elektrickej energie obmedzená a ani vypnutá. zdroj

 

Táto činnosť nesúvisí s neohláseným pohybom obchodných zástupcov energetických spoločností, ktoré si od Vás pýtajú faktúry za dodávku energií. Bez predloženia dokladov neodporúčam jednanie s týmito zástupcami.

 

 

pridané 20.7.2016