Oznam: Kontrola vodovodných prípojok

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, upozorňuje občanov – klientov VVS a.s., aby si vo vlastnom záujme skontrolovali svoje vodovodné prípojky, vodomerné šachty a vodomery z dôvodu masívneho úniku pitnej vody z vodovodného systému. V prípade, že zistíte únik pitnej vody z verejného vodovodu VVS a.s., Košice žiada, aby bola porucha nahlásená na tel.číslo zamestnanca uvedenej spoločnosti p. Františka Nedbala, tel: 0911 956 241

 

pridal ado 23.10.2014