Oznam: lekárka pre deti a dorast dňa 31.8.2015 neordinuje

Oznam: lekárka pre deti a dorast dňa 31.8.2015 neordinuje

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická neordinuje dňa 31.8.2015 z dôvodu čerpania dovolenky. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr.Marta Čörgöová v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958129

 

pridané 26.8.2015