Oznam: lekárky počas sviatkov

Oznam: lekárky počas sviatkov

Lekárka pre deti a dorast neordinuje

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje že od 27.12.2016 do 30.12.2016 neordinuje. Počas jej neprítomnosti zastupuje MUDr. Marta Čörgövá v Kráľovciach.


Lekárka pre deti a dorast neordinuje

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje že od 27.12.2016 do 30.12.2016 neordinuje. Počas jej neprítomnosti zastupuje MUDr. Marta Čörgövá v Kráľovciach.pridané 23.12.2016