Oznam: možnosť podať pripomienky a návrhy k cestovnému poriadku eurobusu

Vážení občania.
Obec Rozhanovce obdržala list od dopravcu EUROBUS, Staničné námestie čísio 9, Košice v ktorom uvedená spoločnosť oznamuje:

plánovanú zmenu cestovných poriadkov v osobnej doprave od 13.12.2015.

Žiadame občanov, aby zaslali svoje pripomienky a návrhy k cestovnému poriadku dopravnej spoločnosti EUROBUS a.s. Košice do 13.9.2015 . Zmena sa týka aj jednotlivých autobusových spojov Košice-Rozhanovce a späť.

Vzhľadom na závažné zmeny Vás žiadame, aby ste svoje pripomienky a návrhy k autobusovým spojom zasielali pisomne do 13.9.2015 na adresu:
Obec Rozhanovce, SNP č.48, 044 42
e-mailom:
obec@rozhanovce.com, prednosta@rozhanovce com

alebo na adresu: Eurobus a.s. Staničné nám. 9, Košice , e-mail: eurobus@eurobus.sk

 

pridané 9.9.2015 zdroj