Oznam: Obaly z tetrapakov sa nebudú separovať v našej obci

Oznam: Obaly z tetrapakov sa nebudú separovať v našej obci

Vážení občania, oznamujeme Vám, že obaly z tetrapakov sa nebudú separovať v našej obci . Uvedenú komoditu vyhadzujte s komunálnym odpadom (do svojich odpadových nádob). Všetkým občanom , ktorí sa zapájali do separovaného zberu tetrapakových obalov ĎAKUJEME.

Deje sa tak na základe oznámenia spracovateľa odpadu, ktorý tento druh odpadu už nebude separovať.

Náhradné riešenie zatiaľ nemáme.

 

pridané 20.4.2017