Oznam: obmedzenia pre stavebné práce

Oznam: obmedzenia pre stavebné práce
Oznam z obecného úradu:
 
Vážení občania,
Obec Rozhanovce dnes 6.7.2016 začala plánovanú rekonštrukciu chodníka a odvodnenie na ul. SNP (od cintorína po ZŠ) a ul. 1.Mája.
Stavbu realizuje víťaz verejného obstarávania firma STAWEI s.r.o.. Rekonštrukcia je naplánovaná na mesiace júl – august.
S dodávateľom stavby bolo dohodnuté, že práce bude realizovať na viacerých úsekoch súčasne. Pri realizácií stavebných prác budú rôzne dopravne obmedzenia, preto Vás prosíme o porozumenie, trpezlivosť a zvýšenú mieru opatrnosti, hlavne venujte zvýšenú pozornosť deťom, ktorí sú v čase prázdnin spravidla menej opatrné.
Odmenou za tieto obmedzenia bude vybudovaný nový a bezpečný chodník, nové vjazdy do dotknutých dvorov a skrášlená centrálna časť obce.
 
pridané 7.7.2016
 
Ďakujeme za pochopenie.Vážení občania,
Obec Rozhanovce dnes 6.7.2016 začala plánovanú rekonštrukciu chodníka a odvodnenie na ul. SNP (od cintorína po ZŠ) a ul. 1.Mája.
Stavbu realizuje víťaz verejného obstarávania firma STAWEI s.r.o.. Rekonštrukcia je naplánovaná na mesiace júl – august.
S dodávateľom stavby bolo dohodnuté, že práce bude realizovať na viacerých úsekoch súčasne. Pri realizácií stavebných prác budú rôzne dopravne obmedzenia, preto Vás prosíme o porozumenie, trpezlivosť a zvýšenú mieru opatrnosti, hlavne venujte zvýšenú pozornosť deťom, ktorí sú v čase prázdnin spravidla menej opatrné.
Odmenou za tieto obmedzenia bude vybudovaný nový a bezpečný chodník, nové vjazdy do dotknutých dvorov a skrášlená centrálna časť obce.
 
Ďakujeme za pochopenie.