Oznam: obvodná lekárka čerpá dovolenku od budúceho týždňa

Oznam: obvodná lekárka čerpá dovolenku od budúceho týždňa

Obvodná lekárka Mudr. Valéria Lisá, oznamuje že v dňoch 18.5. – 21.5.2015 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V piatok 22.5.2015 ordinuje v riadnom pracovnom čase.

Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr. Marta Hanesová  v Kráľovciach. Tel.č.055/6958135

 

pridané 14.5.2015