Oznam: obvodná lekárka čerpá dovolenku

Oznam: obvodná lekárka čerpá dovolenku

Obvodná lekárka Mudr. Valéria Lisá, oznamuje že v dňoch od 22.12.2015. do 29.12.2015 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Dňa 30.12.2015 – 31.12.2015 ordinuje v riadnom pracovnom čase. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr. Marta Hanesová  v Kráľovciach. Tel.č.055/695813

 

pridané 21.12.2015