Oznam: Obvodná lekárka MUDr. Valéria Lisá neordinuje dňa 15.4.2015 a od 20.4.2015 do 24.4.2015

Oznam: Obvodná lekárka MUDr. Valéria Lisá  neordinuje dňa 15.4.2015 a od 20.4.2015 do 24.4.2015

Obvodná lekárka MUDr. Valéria Lisá  neordinuje dňa 15.4.2015 a od 20.4.2015 do 24.4.2015 z dôvodu čerpania dovolenkyPočas jej neprítomnosti,  zastupuje MUDr. Marta Hanesová  v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958135

pridan0 14.4.2015