Oznam: odber podzemnej a povrchovej vody

Oznam: odber podzemnej a povrchovej vody
Oznamujeme občanom a  majiteľov pozemkov v záhradkárskych osadách v obci o plnení si povinnosti v súvislosti s odberom povrchovej vody na závlahy v zmysle novelizácie vodného zákona č. 364/2004  Z.z. platnej od 15.01.2015.
 
 
pridané 18.5.2015