Oznam: odpočty vody

Východoslovenská vodárenská spol. Košice oznamuje občanom, že od 02.11.2017 bude zamestnanec spoločnosti vykonávať odpočty spotreby vody na vodomeroch vo Vašich domácnostiach. Žiadame občanov , aby sprístupnili vodomerné šachty. Tel.číslo: Ján Nohaj 0944 49 06 10.

 

pridané 2.11.2017