Oznam: odvloanie zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch lesa a lesných pozemkoch na území okresov Košice I až IV a Košice – okolie dňom 10.09.2015 od 8,°° hod.

 

pridané 11.9.2015