Oznam: ostávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. Košice oznamuje, že dnes 15.01.2015, bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu. Ulica Blatná a časť ul. Mlynská z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí.

Pitná voda bude dodaná ihneď po oprave vodovodného potrubia.

 

pridané 15.1.2015