Oznam: oznámenie pre vlastníkov neskolaudovaných nehnuteľností

Oznam: oznámenie pre vlastníkov neskolaudovaných nehnuteľností

V zmysle novelizácie Vyhlášky č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je vlastník nehnuteľnosti povinný v žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu uviesť o.i. aj adresný bod.

Adresný bod je geopriestorový údaj, vyjadrený v priestorových súradniciach záväzných geodetických referenčných systémov.

Adresný bod je priestorový údaj a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy. Vyhotovuje sa v listinnej podobe a ako elektronicky dokument.

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla.

Účinnosť zákona č. 125/2015 je 1. júla 2015.

kontakt:   055/6950 102                                                     ceslakova@rozhanovce.com

 

pridané 23.6.2015