Oznam: Poberateľom dávky v hmotnej núdzi

Oznam: Poberateľom dávky v hmotnej núdzi

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, žiada poberateľov dávky v hmotnej núdzi, aby sa dňa 15.7.2014 o 8.00 hod. dostavili do Kultúrneho domu v Rozhanovciach.

Stretnutie sa uskutoční za účelom koordinovania prác kontaktnou osobou, koordinátorom z ÚPSVaR v Košiciach.

Aplikácia zákona § 10 č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Pracovná činnosť jedného občana, poberateľa dávky v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, formou menších obecných služieb pre obec Rozhanovce.

 

 

https://www.upsvar.sk/ke.html?page_id=232158

 

 

pridal ado 14.7.2014