Oznam: ponuka krúžkov na nasledujúci školský rok

Základná škola oznamuje ponuku krúžkov pre nasledujúci školský rok:

 

MATEMO, 9.ročník, p.u.Pavlobičová
POČÍTAČOVÝ, 2.-9.ročník, p.u.Faguľa
GITAROVÝ, 2.-9.ročník,p.u.Faguľa
FUNNY ENGLISH, 3.-4.ročník, p.u.Hoľanová
TVORIVÉ DIELNE, 4.-9.ročník, p.u.Hoľanová
TRAMPOLÍNY, 5.-9.ročník, p.u.Hoľanová
ŠPORTOVÉ HRY, 7.-9.ročník, p.u.Barényi
FUTBALOVÝ, 2.-4.ročník, p.u.Barényi
FLORBALOVÝ, 5.-6.ročník, p.u.Barényi
ČITATEĽSKÝ, 2.-4.ročník, p.u.Adamkovičová
STRELECKÝ, 5.-9.ročník, p.Hoľan
BEDMINTONOVÝ, 2.-9.ročník, p.r.Takács
VÝROBA ŠPERKOV, 5.-9.ročník, p.u.Begányiová
TANEČNÝ AEROBIC, 5.-9.ročník, p.u.Häntkeová

 

Pridané 30.6.2015