Oznam: porucha vodovodu Lesná ulica

Oznam: porucha vodovodu Lesná ulica

Dnešný deň (17.03..2015) vo vašej obci odstraňujeme poruchu na ul. Lesná č.16,
z uvedeného dôvodu môže byť prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici resp. aj priľahlých ulíc, v čase nevyhnutnom na opravu poruchy.

 

pridané 17.3.2015