Oznam: pošta bude dočasne v zmenenom režime

Oznam: pošta bude dočasne v zmenenom režime

Oznamujeme občanom, že Pošta Rozhanovce bude dňa 08.06.2018 a 15.06.2018 (piatky)  pracovať v zmenenom prevádzkovom čase.

 od 7:00 hod . do 11:00 hod. , popoludní od 12:30 hod. do 14:00 hod

 

pridané 7.6.2018