Oznam: postihy za porušenie zákona o podmienkach držania psov

Oznam: postihy za porušenie zákona o podmienkach držania psov
Obecný úrad Rozhanovce dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č.282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľnému pohybu psa po ulici a zabezpečiť , aby sa pes zdržiaval vo vlastnom dvore. 
Zákon zakazuje aby sa pes pohyboval po verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku.
Takéto konanie je nutné ohlásiť na obecnom úrade.
 
pridané 14.6.2017
 
Na základe sťažností od občanov žiadame majiteľov psov, aby dodržiavali platné VZN obce Rozhanovce č. 17/2012. V prípade nedodržania platného VZN obce môže byť majiteľovi psa udelená pokuta.Zákon zakazuje aby sa pes pohyboval po verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku.
 
Na základe sťažností od občanov žiadame majiteľov psov, aby dodržiavali platné VZN obce Rozhanovce č. 17/2012. V prípade nedodržania platného VZN obce môže byť majiteľovi psa udelená pokuta.