Oznam: pozor na pripravované obmedzenia kvôli prekládke trafostanice

Kvôli prekládke trafostanice, ktorú obec zazmluvnila ešte začiatkom minulého roka sa obyvatelia dotknutej lokality v okolí Školskej a Košickej musia pripraviť na obmedzenia v doprave. Na obecnom úrade mi sprístupnili projektové riešenie, ktoré by ste mali vidieť.

 

Presný termín realizácie oznámi obecný úrad.

 

Sumár zmluvných vzťahov k prekládke trafa:

 

Spomínaná preložka trafa bola schválená v minulom období v rámci zmeny územného plánu. 

Zmluva o budúcej zmluve 01/2014

Zmluva o pripojení 01/2015 - o zmluve sme sa dozvedeli len z internetovej stránky

Zmluova o pripojení 01/2015 / b - detto

 

Keby náhodou došlo k diskusii, ako je možné že sa to deje, tu je stručné vysvetlenie:

Momentálne je evidovaná sťažnosť obyvateľov priľahlého pozemku, ktorý neboli prizavní k stavebnému konaniu.

Starosta počas nedávného rokovanie ozrejmil kroky, ktoré predchádzali tomuto zámeru:

Resp. predložil dokumenty – oznámenie o verejnom prerokovaní zámeru zo dňa 29.10.2012, podať pripomienky mohli občania do 16.11.2012, na základe týchto pripomienok sa projekt prekládky vyhodnocoval. Stanoviská jednotlivých inštitúcii tak isto predložil poslancom ku kontrole. Ďalšie vyhodnotenie pripomienok bolo 28.3.2013 následne po vyjadrení všetkých orgánov a organizácii boli zmeny a doplnky v územnom plánu obce vrátane trafostanice schválené na rokovaní OZ dňa 29.5.2013. 

 

Mapka územného plánu k energiám: na tomto odkaze

 

Úvodná fotka je mapka obmedzení, mali by trvať niekoľko dní...

Textová časť riešenia:

 

 

priadané 2.6.2015