Oznam: pre chovateľov ošípaných

Obec Rozhanovce na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie žiada všetkých chovateľov ošípaných, registrovaných aj neregistrovaných o nahlásenie počtu ošípaných na Obecný úrad Rozhanovce, osobne, telefonicky alebo e-mailom v termíne do 26.05.2018. Pre súpis je potrebné uviesť meno a priezvisko držiteľa zvierat, adresu, telefonický kontakt a počet chovaných ošípaných. Súpis ošípaných je potrebné vykonať z dôvodu, že okres Košice - okolie je vymedzený ako oblasť s aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných.

Viac informácie nájdete v priloženom súbore.

 

pridané 21.5.2018