Oznam: predaj mlieka nebude prebiehať od 28.7.2015 do 9.8.2015

Predjca mlieka oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie prevádzkových priestorov nebude prebieahať predaj mlieka v termíne od 28.7.2015 do 9.8.2015. V Pondelok 27.7.2015 predaj mlieka bude ešte podľa bežného rozvozového plánu.

Ďakujeme za pochopenie

 

pridané 27.7.2015