Oznam: prerokovanie územného plánu a verejné zhromaždenie obyvateľov obce

Oznam: prerokovanie územného plánu a verejné zhromaždenie obyvateľov obce

V utorok 18. augusta sa o 15:30 uskutoční prerokovanie zmienk územnému plánu obce Rozhanovce.

 

Dnes som so starostom dohodol, že by bolo škoda nevužiť príležitosť k zvolaniu zhromaždenia občanov. Zhruha o 16:30 súbežne prejdeme k otázkam obyvateľov obce vrámci verejnej diskusie. Naposledy sa podobné konalo pred dvoma rokmi, čiže môžete využiť príležitosť a opýtať sa starostu kedy budú chodníky, cesty atď., alebo poslancov na veci ktoré Vás zaujímajú, alebo navrhnúť riešenia problémov.

 

Oznam k územnému plánu si nájdete tu. 

Zatiaľ nie je dokumentácia dostupná aj elektronicky, ako to avízuje oznam - ale mal by som to mať k dispozícii čoskoro.

Zmeny popíšem v samostatnom článku.

 

pridané 31.7.2015