Oznam prerušenia distribúcie elektriny

Oznam prerušenia distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce v termínoch

20. máj 2019 od 07:30 do 18:30 hod

21. máj 2019 od07:30 do 18:30 hod

v úseku: celé ulice 1. mája, Záhradná, Stromová, Ružová, Lúčna, Dúhová, Mlynská, Poštová, ul. Družstevná č. d. 2, 4, 6, ul. Blatná č. d. 2, 6, 8, 9, 10, 12+ nový dom pri č.d. 12, č.d. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 442, 471, 558

 

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce v termíne

28. máj 2019 od 07:30 do 18:00 hod

v úseku: celé ulice 1. mája, Záhradná, Stromová, Ružová, Lúčna, Dúhová, Mlynská, Poštová, ul. Družstevná č. d. 2, 4, 6, ul. Blatná č.d. 2, 6, 8, 9, 10, 12 + nový dom pri č.d. 12, č. d. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 442, 471, 558, základná škola