Oznam: prerušenie distribúcie elektriny na 17.2.2015 - 8:30-16:00

VSD a.s., Košice oznamuje, že odberné miesta v obci na uliciach:

Slobody, Dargovská, Pokroku, Viničná, Školská, Košická, Poľná, Lesná a nové domy bez čísel smer Čižatice + záhradky. Ul. Mieru č. 11, 13, ul. SNP č 115, ul. RObotnícka č. 1 až 5 celé sídlisko Karamy + Zámočnícka budú dňa 17.2.2015 (utorok) v čase od 8:30 do 16:00 odstavené od dodávky elektriny z dôvodu plánovaných prác na vedení vysokého napätia.

 

priadné 27.1.2015