Oznam prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce dňa 23.03.2022

Oznam prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce dňa 23.03.2022

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce dňa 23.03.2022 od 08:10 do 16:30 hod na uliciach:

Hýľovská, Krátka, Potočná, Robotnícka, Rybárska, Severná, SNP, Toryská.

Viac informácií s konkrétnymi číslami domov v prílohe.