Oznam: pyrotechnický prieskum pre dialnicu

Oznam: pyrotechnický prieskum pre dialnicu

Týmto Vám oznamujem začiatok vyhladávania nevybuchnutej munície na stavbe “Diaľnica D1 Budimír –  Bidovce” v zmysle rozhodnutia č.1168-2978/2016 vydaného OBU KE zo dňa 2.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2016.

Začiatok zahájenia 8.12.2016
Ukončenie 31.12.2018

Dňa 7.decembra.2016
S pozdravom Jan Feher
Jan FEHER DETONICS
special activity
Hlavná 36
045 01 Moldava nad Bodvou

tel.:0910 605 730
e-mail.: feherjan@feherdetonics.eu

 

pridané 12.8.2016