Oznam: rodičovské združenie

Oznam: rodičovské združenie

Oznamujeme rodičom, že rodičovské stretnutia sa uskutočnia dňa 5.3.2018 od 16:00 hod. priebežne v jednotlivých triedach.

Zároveň sa  rodičom dochádzajúcich žiakov bude vyplácať cestovné za mesiac január a február 2018.

 

pridané 27.8.2018