Oznam: Schôdza OZ, druhý pokus

Oznam: Schôdza OZ, druhý pokus

Starosta obce oznamuje, že dňa 27.6.2014 /piatok/ o 16,30 hod.
sa v zasadačke Obecného úradu v Rozhanovciach uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva s pôvodným programom, doplneným o bod: Schválenie záverečného účtu obce Rozhanovce za r. 2013.

 

 

pridal ado 24.6.2014