OZNAM smetie

OZNAM smetie

Obec Rozhanovce prosí občanov, ktorým nebol vyvezený odpad: tuhý komunálny odpad alebo niektorá zo zložiek separovaného odpadu, aby o tejto skutočnosti informovali v prvom rade Obec Rozhanovce.

Oznámiť to môžete telefonicky: 055/695 0102, 055/695 0294

e-mailom: obec@rozhanovce.com

V prípade, že svoje sťažnosti podávate cez sociálne siete, môže sa stať, že sťažnosť nebude postúpená spoločnosti Kosit a.s., ktorá je zodpovedná za vývoz odpadu.

Ďakujeme za pochopenie