Oznam: stretnutie záujemcov o členstvo v DHZ

Predstavitelia DHZ Rozhanovce oznamujú, že stretnutie záujemcov a členov DHZ sa uskutoční 8.2.2015 o 19:00 v pizzérii MFK.

Vypĺňať sa budú prihlášky do dobrovoľného zboru.

 

pridané 5.2.2015