Oznam: súťaž na stavebný dozor - chodníky

Oznam: súťaž na stavebný dozor - chodníky

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si vytypovali aj Vás ako možného poskytovateľa služby (výkon činnosti stavebného dozoru) a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.

Predmet zákazky:  „Výkon činnosti stavebného dozoru“ na stavbu – “Rekonštrukcia chodníkov a odvodnenie“ realizované Obcou Rozhanovce“

Výzva na predloženie ponuky JR
Zmluva o poskytovaní služby – st. dozor 1
Povinnosti stavebného dozora – Rozhanovce chodníky

 

Pridané 1.6.2016