Oznam: talentové skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vo Valalikoch Vám oznamuje, že dňa 23. mája 2017 (utorok), v čase od 13.00 do 18.00 hod. sa uskutočnia talentové skúšky do hudobného a výtvarného odboru. V hudobnom odbore na nástroj klavír, zobcová flauta, klarinet, bicie nástroje. Talentové skúšky sa uskutočnia v budove ZŠ. Na talentové skúšky pozývame žiakov 1. stupria základnej školy.
Základná umelecká škola Valaliky Kostolná 10, 044 13 Valaliky, tel. : 055/6999810, zusvalaliky zav gmail.com

 

pridané 19.5.2017