Oznam: veľkokapacitné kontajnery

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že od 06.10.2018 (sobota) budú po obci postupne od ulice Robotníckej rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery na odpad.

Prosíme občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali:

  • drobný stavebný odpad
  • objemný odpad 
  • pneumatiky z automobilov
  • kovový odpad
  • elektrické spotrebiče
  • akumulátory
pridané 5.10.2018