Oznam: verejné obstarávanie rekonštrukcia ciest

Oznam: verejné obstarávanie rekonštrukcia ciest

Dodávateľ stavby rekonštrukcie a odvodnenia chodníkov naprieč obcou nastúpi na práce od 1.7.2016 a práce ukončí do 19.8.2016.

 

Zároveň prebieha súťaž na rekonštrukciu cesty Krátka, Stromová, Záhradná, Družstevná (Pošta), Mlynská + odvodnenie, parkovisko Školská ulica 1. etapa.

Projektovú dokumentáciu nájdete vo vestníku VO, spolu s ďalšími informáciami o súťažných podmienkach na tomto odkaze.

 

Napr. parkovisko Školská 2

 

Okolo pošty:

Krátka s parkoviskom

 

 

Pridané 23.6.2016