Oznam: zajtra 27.11.2014 bude odstavený obecný vodovod

Zajtra t.j. 27.11.2014 bude v čase od 08:00 – 13:00 hod. ,prerušená dodávka pitnej vody v celej obci Rozhanovce, z dôvodu výmeny vodovodných zariadení na rozvodnej vodovodnej sieti. V čase odstávky vody zabezpečíme núdzové zásobovanie obyvateľstva cisternovým
vozidlom. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Dispečer Jerga Tomáš, Vvs a.s. závod Košice

 

Vodárne:
- dispečing 055/642 75 07

 

Zároveň ZŠ oznamuje:

Dňa 27.11.2014 bude z dôvodu odstávky vody skrátené vyučovanie. Nebudú sa vydávať ani obedy!
ŠKD bude v prevádzke v normálnom režime.

Harmonogram vyuč.hodín:
1.hodina: 7:45 - 8:15
2.hodina: 8:20 - 8:50
3.hodina: 9.00 - 9:30
4.hodina: 9:35 - 10:05
5.hodina 10:10 - 10:40
6.hodina: 10:45 - 11:15

 

 

Pridané 26.11.2014