Oznam: zákaz vstupu do lesov

Oznam: zákaz vstupu do lesov
Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch
 
zákaz využívania lesov verejnosťou
 
v čase od 03. augusta 2018 do odvolania
 
z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru antropogénnou činnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.
z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru antropogénnou činnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch
 
zákaz využívania lesov verejnosťou
 
v čase od 03. augusta 2018 do odvolania
 
z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru antropogénnou činnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.