Oznam: Základná škola oznamuje termín rodičovského združenia

Dňa 22.9.2014 (pondelok) o 16:00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Rodičovského združenia (RZ), triedne schôdzky RZ sa uskutočnia o 16:45 hod., počas ktorých prebehne aj voľba triednych dôverníkov. Žiadame Vás preto o aktívnu a čo najväčšiu účasť. Ďakujeme !
 
Počas RZ sa bude vydávať cestovné rodičom dochádzajúcich žiakov.
 
 
pridal ado 21.9.2014