Oznam: Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2015/2016

Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že zápis nových detí do predškolského zariadenia sa uskutoční:

Dňa 26.3.2015 od 10.30 – 16.30 hod.
K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (od detskej lekárky) navštevovať materskú školu.


PODMIENKY ZÁPISU:
1. Prednostne sa prijímajú deti s OŠD – odloženou školskou dochádzkou a 5 ročné deti.
2. Prijímajú sa 3-6 ročné deti, (v prípade voľnej kapacity aj 2,5 ročné deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky).
3. Deti, ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní.
4. Iné – podmienky určené zriaďovateľom.

UPOZORNENIE:
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa do materskej školy, aby dodržali vyhlásený termín zápisu.

 

pridané 19.3.2015