Oznam: zápis do materskej školy

Oznam: zápis do materskej školy

Predbežný termín pre zápis do MŠ bude 25.5.2017 od 11:30 do 16:30. Viac informácii:

 

Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že zápis nových detí do predškolského zariadenia na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 25.5. 2017 od 10:30 do 16:30 hod. 

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Podmienky zápisu:
príjímajú sa deti vo veku 3-6 rokov (v prípade voľnej kapacity od 2,5 roka),
prednostne deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, alebo im bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
iné – podmienky určené zriaďovateľom.

Info:
Tel.: 055/729 6720 Zuzana Nohajová
E-mail: https://ms.rozhanovce.com/ Riaditeľka MŠ Rozhanovce

Pridané 26.4.2017