Oznam: Zber elektroodpadu

Zber odpadu -  harmonogram 
 
Obec Rozhanovce vydala nasleduj[ci oznam:
 
 
 
Vážení občania oznamujeme Vám, že môžete priniesť do zberu nepotrebný elektroodpad.
 
 
Zbierané odpady:
 
Veľké domáce spotrebiče / napr. chladničky, mrazničky, práčky…../
Malé domáce spotrebiče /mixéry , sušiče, vysávače ……../
Telekomunikačné zariadenia /telefónne aparáty, modeny, …../
Spotrebná elektronika /televízory ,rádia, počítače……/
Osvetľovacie telesá /lampy…./
Elektrické a elektronické nástroje /vŕtačky ……./
pneumatiky , len z osobných áut , bez diskov , neznečistené.
Elektroodpad a pneumatiky môžete ukladať ku kultúrnemu domu , pri ihrisku je pristavený plechový kontajner ku ktorému môžete poukladať uvedený odpad.
 
Môžete ho priniesť počas pracovných dní aj víkendu. Zbierame v priebehu celého roka. Počas pracovných dní , oznámte pracovníkom obecného úradu, že ste priniesli elektroodpad do zberu, aby ho nerozoberali alebo neukradli.
 
Ak máte doma veľké domáce elektrospotrebiče, ktoré chcete odovzdať do zberu a nemáte možnosť odvozu nahláste nám meno a adresu a po dohode s Vami prídu naši pracovníci prevziať elektroodpad k Vám domov. Nahlasovať môžete od 01.10.2014 do 10.10.2014.
 
ĎAKUJEME , všetkým občanom ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov. Nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie.
 
 Telefónne číslo: Obecný úrad Rozhanovce 055/6950102
mail: obec@rozhanovce.com