Oznam: zber elektroodpadu

Vážení občania oznamujeme Vám, že môžete priniesť do zberu nepotrebný elektroodpad.

Zbierané odpady:
1. Veľké domáce spotrebiče / napr. chladničky, mrazničky, práčky…../
2. Malé domáce spotrebiče /mixéry , sušiče, vysávače ……../
3. Telekomunikačné zariadenia /telefónne aparáty, modeny, …../
4. Spotrebná elektronika /televízory ,rádia, počítače……/
5. Osvetľovacie telesá /lampy…./
6. Elektrické a elektronické nástroje /vŕtačky ……./
7. pneumatiky , len z osobných áut , bez diskov , neznečistené.

 

Elektroodpad a pneumatiky môžete ukladať ku kultúrnemu domu , pri ihrisku je pristavený plechový kontajner ku ktorému môžete poukladať uvedený odpad.
Môžete ho priniesť počas pracovných dní aj víkendu. Zbierame v priebehu celého roka. Počas pracovných dní , oznámte pracovníkom obecného úradu, že ste priniesli elektroodpad do zberu, aby ho nerozoberali alebo neukradli.

Ak máte doma veľké domáce elektrospotrebiče, ktoré chcete odovzdať do zberu a nemáte možnosť odvozu nahláste nám meno a adresu a po dohode s Vami prídu naši pracovníci prevziať elektroodpad k Vám domov. Nahlasovať môžete od 19.3.2015 do 27.3.2015.

ĎAKUJEME, všetkým občanom ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov. Nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie.

Telefónne číslo: Obecný úrad Rozhanovce 055/6950102,
mail: obec@rozhanovce.com

 

pridané 19.3.2015