Oznam: zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi

Oznam: zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 24.3.2017 sa začína vývoz komunálneho odpadu v obci, formou veľkokapacitných kontajnerov. Prvé VKK budú uložené na ulici Lesnej následne budú rozmiestňované po jednotlivých uliciach v obci.

 
Po celý rok je možno využívať aj zberný dvor:
Vchod na hospodársky dvor AT Abov s.r.o. , odbočiť z hlavnej cesty vľavo na konci obce Rozhanovce smer – Košické Oľšany. 
 
Prevádzková doba streda: 
od 14.00 hod. do 18.00hod. v letnom období . 
od 14.00 hod. do 16.00hod. v zimnom období.
sobota: od 8.00 hod . do 12.00hod.
 
Separovaný odpad môže priniesť osoba , ktorá má trvalý pobyt v obci Rozhanovce. Pracovníkovi sa preukáže občianskym preukazom a bude sa riadiť pokynmi zamestnanca obce. Vjazd je povolený vozidlám s hmotnosťou do 3,5 tony.
 
Zbieraný odpad
 
Drobný stavebný odpad – maximálne povolené množstvo pre uloženie do kontajnera 300 kg/ročne na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
Objemný odpad- len rozobratý nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez skl.výplne do 1m3 na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
pneumatiky z automobilov – 4 ks dospelá osoba/rok,
kovový odpad ,
elektrické spotrebiče,
akumulátory,
plasty,
sklo,
konáre zo stromov do priemeru 10 cm. 
 
Spracované budú na drviči konárov, ktorý vlastní obec.
 
Obsahom odpadu nemôže byť:
 
Nerozobratý nábytok.
Biologicky rozložiteľný odpad – uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.
Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (nebezpečný odpad napr. azbest, ortuť, kyselina a pod.)
 
Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem,  právnických osôb a cudzích občanov.
 
Podrobnejšie informácie viď. Prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu Obce Rozhanovce, zverejnený na webovej stránke obce.
 
pridané 23.3.2017
Vchod na hospodársky dvor AT Abov s.r.o. , odbočiť z hlavnej cesty vľavo na konci obce Rozhanovce smer – Košické Oľšany. 
 
Prevádzková doba streda: 
od 14.00 hod. do 18.00hod. v letnom období . 
od 14.00 hod. do 16.00hod. v zimnom období.
sobota: od 8.00 hod . do 12.00hod.
 
Separovaný odpad môže priniesť osoba , ktorá má trvalý pobyt v obci Rozhanovce. Pracovníkovi sa preukáže občianskym preukazom a bude sa riadiť pokynmi zamestnanca obce.
Vjazd je povolený vozidlám s hmotnosťou do 3,5 tony.
Zbieraný odpad
 
Drobný stavebný odpad – maximálne povolené množstvo pre uloženie do kontajnera 300 kg/ročne na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
Objemný odpad- len rozobratý nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez skl.výplne do 1m3 na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
pneumatiky z automobilov – 4 ks dospelá osoba/rok,
kovový odpad ,
elektrické spotrebiče,
akumulátory,
plasty,
sklo,
konáre zo stromov do priemeru 10 cm. Spracované budú na drviči konárov, ktorý vlastní obec.
 
Obsahom odpadu nemôže byť:
 
Nerozobratý nábytok.
Biologicky rozložiteľný odpad – uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.
Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (nebezpečný odpad napr. azbest, ortuť, kyselina a pod.)
 
Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem,  právnických osôb a cudzích občanov.
 
Podrobnejšie informácie viď. Prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu Obce Rozhanovce, zverejnený na webovej stránke obce.