Oznam: zber papiera

Oznam: zber papiera
Základná škola v Rozhanovciach organizuje v dňoch od 10.10.2016 do 14.10.2016 zber starého papiera. Ráno od 7.00 hod. do 7.45 hod., poobede od 14.00 hod. do 16.00 hod. Papier je potrebné zviazať alebo doniesť v kartónových škatuliach. Do zberu nenoste mastný alebo špinavý papier.
 
Za Vašu ochotu Vám ďakujú deti a  učitelia zo Základnej školy v Rozhanovciach.
 
Bližšie informácie získate v Základnej škole v Rozhanovciach.
 
mailová adresa: riaditelstvo@zsrozhanovce.edu.sk
 
pridané 9.10.2016
telefón 055/6950214Základná škola v Rozhanovciach organizuje v dňoch od 10.10.2016 do 14.10.2016 zber starého papiera. Ráno od 7.00 hod. do 7.45 hod., poobede od 14.00 hod. do 16.00 hod. Papier je potrebné zviazať alebo doniesť v kartónových škatuliach. Do zberu nenoste mastný alebo špinavý papier.
 
Za Vašu ochotu Vám ďakujú deti a  učitelia zo Základnej školy v Rozhanovciach.
 
Bližšie informácie získate v Základnej škole v Rozhanovciach.
 
mailová adresa: riaditelstvo@zsrozhanovce.edu.sk
telefón 055/6950214