Oznam zberný dvor

Obec Rozhanovce prosí občanov, ktorí plánujú uložiť na zberný dvor starý nábytok, aby ho doviezli rozobraný, zbavený čalúnení, umelej hmoty, polystyrénu, skla, zrkadiel a iných nie drevených častí.

 

Pripomíname občanom aký druh odpadov je možné uložiť na zberný dvor:

Drobný stavebný odpad - po drobných úpravách v byte, rodinnom dome, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 300 kg/rok na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo 

Objemný odpad - len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka0,5 m, v množstve do 1 m³/rok na jednu rodinu, jednorázovo nie viac, akojeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom (bez  čalúnení, umelej hmoty, polystyrénu, skla, zrkadiel a iných nie drevených častí)

Kovový odpad - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami ·

Elektrické spotrebiče /elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače,PC, monitory a pod. 

Papier a kartónové obaly - zviazané

Konáre zo stromov do priemeru 10 cm

 

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri vstupe na zberný dvor:

Občan s trvalým pobytom v obci Rozhanovce !!

Uhradený poplatok za odvoz tuhého komunálneneho odpadu za aktuálny rok!!