Oznam: zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov revír Obora Rozhanovce

Oznam: zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov revír Obora Rozhanovce